Yazılış Okunuş Farkları

Her ülkenin değişik yörelerinde değişik "ağız"lar kullanılır. Yine her ülke, bir yöresinin "ağzı"nı esas alır ve ülke genelinde bu bölgenin konuşması örnek alınır. Türkiye'de bu, İstanbul Türkçesi olarak kabul görmüştür

(Sonunda " : " işareti olan ünlü, uzun okunacak demektir. "yapıca:m"sözcüğündeki A sesi gibi.)

 

YAZILIŞI

OKUNUŞU

yapacak yapıcak
edecek edicek
açacak açıcak
kapatacak kapatıcak
anlayacak anlıycak
bakacak bakıcak
bozacak bozucak
koşacak koşucak
ölecek ölücek
görecek görücek
soyacak soyucak
söyleyecek sö:liycek
ağlayan ağlıyan
anlayan anlıyan
başlayan başlıyan
bilmeyen bilmiyen
gözleyen gözliyen
isteyen istiyen
saklayan saklıyan
başlayarak başlıyarak
başlayacak başlıycak
başlamayan başlamıyan
yiyecek yiyicek
içecek içicek
giyecek giyicek
söyleyeceğim sö:lice:m
geleceğim gelice:m
yapacağım yapıca:m
nereye neriye

İlk hecede Ö'den sonra Y sesi geldiğinde

böyle bö:le
şöyle şö:le
öyle ö:le
söylemek sö:lemek