Ki Bağlacının Yazılışı

 * ki bağlacı, daima ayrı yazılır:

 • demekki➔ doğrusu: demek ki
 • diyorki ➔ doğrusu: diyor ki
 • tabiki ➔ doğrusu: tabiî ki
 • sanmaki ➔ doğrusu: sanma ki
 • dedimki ➔ doğrusu: dedim ki
 • yoktuki ➔ doğrusu: yoktu ki
 • neyseki ➔ doğrusu: neyse ki
 • inanıyoruz’ki ➔ doğrusu: inanıyoruz ki

* Şüphe bildiren ki edatı da ayrı yazılır.

 • değilmiki ➔ doğrusu: değil mi ki

 

İstisnalar:

belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki
Aitlik anlamı taşıyan –ki bitişik yazılır. Çünkü bu –ki, bağlaç değil; yalnızca aidiyet bildiren bir ektir.

 • Geçen yıl ki sermaye ➔ doğrusu: Geçen yılki sermaye
 • Masanın üstünde ki ➔ doğrusu: Masanın üstündeki