Diftong

Ardarda iki ünsüz söylenişi için çalışma örnekleri.
Bunları soldan sağa doğru okuyoruz. İki ünsüz arasında ünlü duyulmamalı.
 
Bla
Blö
Ble
Bli
Blo
Blü
Blu
Blı
Bra
Brö
Bre
Bri
Bro
Brü
Bru
Brı
Pla
Plö
Ple
Pli
Plo
Plü
Plu
Plı
Pra
Prö
Pre
Pri
Pro
Prü
Pru
Prı
Dra
Drö
Dre
Dri
Dro
Drü
Dru
Drı
Tra
Trö
Tre
Tri
Tro
Trü
Tru
Trı
Fla
Flö
Fle
Fli
Flo
Flü
Flu
Flı
Fra
Frö
Fre
Fri
Fro
Frü
Fru
Frı
Fta
Ftö
Fte
Fti
Fto
Ftü
Ftu
Ftı
Gla
Glö
Gle
Gli
Glo
Glü
Glu
Glı
Gra
Grö
Gre
Gri
Gro
Grü
Gru
Grı
Gza
Gzö
Gze
Gzi
Gzo
Gzü
Gzu
Gzı
Kla
Klö
Kle
Kli
Klo
Klü
Klu
Klı
Kra
Krö
Kre
Kri
Kro
Krü
Kru
Krı
Ksa
Ksö
Kse
Ksi
Kso
Ksü
Ksu
Ksı
Sfa
Sfö
Sfe
Sfi
Sfo
Sfü
Sfu
Sfı
Ska
Skö
Ske
Ski
Sko
Skü
Sku
Skı
Sla
Slö
Sle
Sli
Slo
Slü
Slu
Slı
Sma
Smö
Sme
Smi
Smo
Smü
Smu
Smı
Spa
Spö
Spe
Spi
Spo
Spü
Spu
Spı
Sta
Stö
Ste
Sti
Sto
Stü
Stu
Stı
Şta
Ştö
Şte
Şti
Şto
Ştü
Ştu
Ştı
Ştra
Ştrö
Ştre
Ştri
Ştro
Ştrü
Ştru
Ştrı
 
Eskiden böyle söylenirdi.
Spor:    sipor    ispor
Spiker:    sipiker
Stüdyo:    sütüdyo
Stadyum:    istadyum    sıtadyum
 
İki ünsüzün yan yana geldiği sözcükler genellikle yabancı dillerden gelmiş örnekler. Bir önceki kısa örneklerdeki gibi iki ünsüz arasında ünlü ses olmayacak.
 

bloknot
blöf
blucin
bluz
branş
bravo
Brezilya
briç
bronşit
brüt
draje
dram
flama
flaş
floresan
flört
flüt
fragman
frak
Fransız
fren
frikik
gladyatör
gliserin
gramer
gres
grip
grup
klasik
klasör
kleptoman
klima
klor
kral
kredi
kristal

kroki
kruvaze
ksilofon
plan
plastik
platonik
pratik
prens
problem
Prusya
psikanaliz
skandal
skeç
slayt
slogan
smokin
snop
spazm
sperm
spiker
spor
sprey
stadyum
steno
stil
stok
strateji
stres
striptiz
stüdyo
Trabzon
trapez
tren
tribün
troleybüs
tröst
trup